BIO-CONSULT

07 marca 2017

VegaTest to metoda biodiagnostyczna nazywana również testem reakcji Schimmela, lub w skrócie VRT (ang.: Vegetative Reflex Test). Jest to jedna z najnowszych odmian biodiagnostyki elektronicznej. Opiera się na zasadach biorezonansu magnetycznego, czyli badamy reakcje wegetatywnego układu nerwowego człowieka na określone impulsy elektromagnetyczne.

Gdy wszystkie tradycyjne testy diagnostyczne (fizyczne i biochemiczne) nie dają już żadnych wskazówek co do przyczyny występowania dolegliwości u pacjenta, zaburzenia funkcjonowania organizmu mają najprawdopodobniej charakter funkcjonalny, a nie morfologiczny. Wtedy test VRT ujawnia z prawdopodobieństwem rzędu 80% wszelkie przyczyny niemożliwe do klasycznego  zdiagnozowania, na przykład źródła przypadków uporczywej migreny, bólów kręgosłupa, stawów, chronicznego zmęczenia, zaburzeń snu, itp. Doskonale nadaje się do biodiagnozowania chorób czynnościowych i klinicznie niejasnych oraz zaburzeń subklinicznych. Ale prosimy mieć na uwadze, że VRT nie jest i nie może być substytutem dla tradycyjnych medycznych procedur diagnostycznych - jest dodatkową metodą biodiagnostyczną.

Metoda ta nie wiąże się dla pacjenta z takimi niedogodnościami, jak np. nakłucia podczas badań analitycznych morfologii krwi, opiera się natomiast na lekkich dotknięciach punktu akupunkturowego elektrodą diagnostyczną - jest to zupełnie bezbolesne i nieinwazyjne wobec organizmu, podobnie jak w metodzie EAV.

W 1978 roku, dr Helmut Schimmel starał się wykorzystać z istniejących już metod biodiagnostycznych najlepsze elementy i w ten sposób opracował własną metodę badawczą, przyjętą ze sporym entuzjazmem w świecie medycyny. Wcześniej opisywana metoda EAV daje bardzo dużo informacji o organizmie człowieka, wymaga jednak sporej dokładności, więc  intencją twórcy było tę metodę uprościć, by wykorzystywać jak najmniej punktów akupunkturowych, a uzyskać maksymalnie dużo pewnych informacji. Metoda ta w przeciwieństwie do metody EAV wykorzystuje tylko jeden lub kilka punktów akupunkturowych. Metoda ta jest ukoronowaniem około trzydziestu lat badań i rozwoju niemieckiej elektroakupunktury.

Tak samo jak w tradycyjnej metodzie EAV, wykorzystuje się w niej porównanie zmian przewodzenia elektrycznego w punktach pomiaru ze stanem organizmu, lecz na innej podstawie metodycznej.


W sensie czynnościowym organizm człowieka stanowi elektromagnetyczny i chemiczny całokształt wielu procesów, które w sposób harmonijny i zsynchronizowany zgodnie współdziałają ze sobą i decydują o homeostazie - wewnętrznej stałości środowiska organizmu, jako całości. W zarządzaniu homeostazą kluczową rolę odgrywa wegetatywny układ nerwowy, który pełni jednocześnie funkcję systemu zarządzania i interpretacji wszystkich sygnałów informacyjnych, w tym także elektromagnetycznych wewnątrz organizmu.

Odwołując się do wegetatywnego układu nerwowego jako nośnego "szkieletu" informacyjno - energetycznego, na podstawie tak hipotetycznie utworzonego modelu elektromagnetycznego zdrowego organizmu można uchwycić jego odpowiedź, jako reakcję na obecność preparatu nieobojętnego dla organizmu. Odpowiedź ta występuje w postaci zjawiska reakcji - jest pobudzenie, jest na nią odpowiedź organizmu.

Mierząc wskaźnik przewodnictwa elektrycznego w punkcie pomiaru PP i następnie włączając do obwodu pomiaru preparaty testowe o różnym dla organizmu znaczeniu, rejestruje się zmiany przewodnictwa elektrycznego w tym punkcie.

To pozwala wyciągać wnioski, jak organizm reaguje na obecność danego preparatu. O ile w klasycznej metodzie Volla EAV istnieją dyskretne reprezentacje poszczególnych narządów (lub układów) w postaci odpowiadających im punktów pomiaru i tylko ogół punktów pomiaru daje nam pojęcie o zdrowiu organizmu jako całości, to w metodzie VRT jeden jedyny reprezentatywny punkt pomiaru staje się wirtualnym modelem działania całego organizmu, i w odniesieniu do tego punktu każdy testowany w tym punkcie preparat nabiera globalnego znaczenia dla organizmu w kontekście informacji, jak organizm reaguje na bezpośrednie zetknięcie się z nim.


Metoda VegaTest jako test rezonansowy, pozwala nie tylko wykryć czynnościowe zmiany narządu, stosownie do występowania lub braku odpowiedzi rezonansowej, lecz również ustalić znaczenie tej zmiany dla całego organizmu.
Cechą szczególną metody jest to, że włączamy do obwodu rezonansowego (zgodnie z logiką badania w określonej kolejności) częstotliwość rezonansową z bazy selektora oprogramowania aparatury pomiarowej i uzyskuje się w ten sposób odpowiedzi na następujące m. in. pytania:

  • co jest przyczyną choroby,
  • gdzie jest zaatakowany układ,
  • w jaki sposób, czyli charakter  i stopień zaawansowania procesu,
  • czym leczyć - preparaty lub schematy leczenia.

 

 

Vegatest, Metoda Volla i Diacom - najskuteczniejszy test na pasożyty!

 

Wiarygodność badań w kierunku pasożytów:

  • badanie kału 20%
  • badanie krwi 55%
  • metoda Volla, Vegatest 99,5%